Druh obecně prospěšných služeb

a) zaznamenávání rozvoje a zachovávání kulturních tradic měst a obcí, kulturních, společenských a sportovních akcí, nečekaných událostí. Následná prezentace a propagace formou tiskového a televizního portálu zaměřeného na aktuální informování veřejnosti a to tvůrčí prací aktivních lidí

b) propagování neziskových organizací, které jsou blízce spjaty s rozvojem a zachováváním kulturních tradic měst a obcí, kulturních, společenských a sportovních akcí, a organizace spojené se sociálními službami a sociálním podnikáním, formou mediální prezentace a propagace

c) tvorba pracovních míst pro nezaměstnané, rozvoj regionu k vyšší zaměstnanosti

d) podpora a rozvoj zájmové činnosti dětí, mládeže a všech ostatních věkových skupin a práce s nimi

e) podchycovat a rozvíjet talent a zájem dětí, mládeže a všech ostatních věkových skupin

f) podpora a rozvoj v oblasti fotografování, moderování, vystupování na veřejnosti, pořizování videozáznamů, psaní článků, reportáží, zpracovávání propagačních materiálů a jiných multimediálních prvků a jejich grafická úprava a propagace. Zajišťování výše uvedené multimediální tvorby různým druhům organizacím formou mediální prezentace a propagace

g) zajišťování spolupráce společnosti s veřejností a jinými subjekty v České republice a zahraničí a vzájemná spolupráce

h) zajišťování finanční podpory pro činnost a projekty společnosti a činnosti jiných přátelských organizací

i) vytvoření redakce a studia, internetového tiskového a televizního portálu, tvorba tiskovin a publikací propagující vytvořené záznamy z výše uvedených akcí, projektů a událostí či činnosti různých organizací, formou mediální prezentace a propagace

j) pořádání odborných přednášek, besed a tematických zájezdů zaměřených na poznávání mezinárodních společenských vztahů, kultury, sportu a sociálně-patologických jevů

k) organizování vzdělávacích, propagačních a obdobných forem činnosti, soutěží a zábavných akcí pro širokou veřejnost, děti a mládež, sociálně slabé a handicapované osoby

l) spolupracovat se sdělovacími prostředky, jinými organizacemi, organizacemi zaměřenými na práci se sociálně slabými a handicapovanými lidmi, orgány státní správy a samosprávy, s mezinárodními organizacemi, politickými stranami a hnutími, dále jim zajišťovat multimediální servis v rámci mediální prezentace a propagace

m) získávat dotace, granty a sponzorské příspěvky za účelem financování společnosti a jejich projektů

n) získávání prostředků k podpoře těchto cílů i prodejem svých propagačních předmětů či tiskovin, tiskového a televizního prostoru formou mediální prezentace a propagace

Doplňková činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Share This