Druh obecně prospěšných služeb

1. Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:

1.1. Podporu, rozvoj a mediální prezentaci a propagaci:

a) měst a obcí v ČR a EU;

b) tradic a zvyků;

c) kultury, sportu a společenského života;

d) vzdělávání, vědy a výzkumu a celoživotního učení;

e) zájmové činnosti dětí, mládeže, seniorů, případně dalších věkových skupin a aktivní práce s nimi;

f) aktivit pro rodiny a dětmi;

g) sociálních a zdravotnických služeb;

h) zaměstnanosti;

i) integrovaného záchranného systému;

j) cestovního ruchu, turismu a dopravy;

k) podnikání, obchodu a služeb;

l) zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a životního prostředí;

m) neziskových organizací, státní správy a samosprávy;

n) politických stran a hnutí;

o) přeshraniční spolupráce.

1.2. Zaznamenávání a sdělování informací o:

a) oblastech uvedených v bodech poskytovaných obecně prospěšných služeb 1.,

b) nečekaných událostech a bezpečnostních opatřeních;

c) krizových a mimořádných situacích.

1.3. Redakční, zpravodajské a marketingové činnosti – fotografování, moderování, vystupování na veřejnosti, pořizování videozáznamů, psaní článků, reportáží, zpracovávání propagačních materiálů a jiných multimediálních prvků a jejich grafická úprava a propagace. Zajišťování výše uvedené multimediální tvorby taktéž různým subjektům a veřejnosti.

1.4. Pořádání odborných přednášek, besed, kurzů a tematických zájezdů zaměřených na multimediální a marketingovou činnost, digitální a mediální gramotnost, poznávání mezinárodních, evropských a vnitrostátních společenských tradic, zvyků, kultury, sportu a dalších aktivit uvedených v bodech poskytovaných obecně prospěšných služeb 1. až 1.3.

1.5. Organizování vzdělávacích, propagačních a obdobných forem činnosti (kroužky, tábory, zájezdy, semináře), soutěží a zábavných akcí pro širokou veřejnost, děti a mládež, sociálně slabé, handicapované osoby, případně pro osoby dalších věkových skupin.

1.6. Spolupráce se sdělovacími prostředky, orgány státní správy a samosprávy, s mezinárodními, vnitrostátními a neziskovými společnostmi a organizacemi, politickými stranami a hnutími.

1.7. Udělování mediálních záštit nad oblastmi a aktivitami, které jsou uvedené v bodech poskytovaných obecně prospěšných služeb 1. a udělování ocenění spolupracujícím společnostem, organizacím a dalším osobám a subjektům.

1.8. Provozování redakce, studia, internetového tiskového a televizního (zpravodajského a multimediálního) portálu, tvorba tiskovin, publikací a dalších propagačních materiálů.

1.9. Zajišťování finanční podpory pro činnost a projekty společnosti.

1.10. Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování činnosti společnosti a jejich projektů a zajišťování finančních prostředků z výše uvedených oblastí poskytovaných obecně prospěšných služeb, a to formou mediální prezentace a propagace.

1.11. Získávání finančních prostředků k podpoře výše uvedených cílů i prodejem svých propagačních předmětů či tiskovin, tiskového a televizního (zpravodajského a multimediálního) prostoru formou mediální prezentace a propagace.

Doplňková činnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Share This