Česko-polská přeshraniční spolupráce


Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. (zpravodajství STA Bruntálsko) se svým polským partnerem Nyskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne (Nowiny Nyskie) v roce 2022 zrealizovali projekt „Česko-polská cesta po regionu / Czesko-polska droga przez region“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002994, který byl financován z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A.

Celý projekt, který probíhal od ledna do prosince 2022, podpořil česko-polskou spolupráci, rozvoj měst a obcí v oblasti kulturních a společenských tradic a zvyků, spolupráci mezi oběma organizacemi. Jeho cílem bylo zajistit větší povědomí o atraktivních destinačních místech v regionu na české i polské straně, a to formou multimediálních aktivit obou partnerů a zorganizováním fotografické soutěže.

Nad projektem převzali záštitu velvyslanec České republiky v Polské republice J.E. Jakub Dürr a Velvyslanectví Polské republiky v Praze.